Kocie archiwum medyczne

Stan zdrowia kota powinien być regularnie kontrolowany i uzupełniany o zabiegi profilaktyczne. Ważne, aby zbierać i segregować dane medyczne naszego kota. Jedną z podstawowych form gromadzenia informacji o kocie jest książeczka zdrowia kota. Ja dodatkowo proponuję założyć teczkę i kalendarz dla kota. Dlaczego? Wyjaśniam poniżej.

Książeczka zdrowia kota

Jest niedocenianą, ale bardzo ważną książeczką. Powinniśmy ją zabierać na każdą wizytę w gabinecie i pilnować, aby lekarz uzupełniał ją regularnie o zabiegi, szczepienia czy badania, jakie wykonano kotu.

Książeczka zdrowia kota to mała, prostokątna, kilkustronicowa książeczka. Zawiera kilka rozdziałów, które częściowo uzupełniamy my, a częściowo tylko lekarz weterynarii.

Ważne aby książeczka była uzupełniona w sposób czytelny!

Książeczka jest niezwykle przydatna jeśli np. trafimy z kotem do innej kliniki niż zazwyczaj. Z nami rozmawia doktor przyjmujący a recepcjonistka lub technik na podstawie książeczki, zakłada kartę naszemu kotu. Inną przydatną informacją jaką książka posiada w takich sytuacjach, to informacje np. kiedy i jakie preparaty zostały podane jako środki przeciwko pasożytom, aby nowy lekarz wiedział na jakie preparaty kot nie ma uczulenia i zareagował poprawnie. Ponieważ nie koniecznie pamiętamy datę pierwszej rujki, czy ostatniego szczepienia, to w poprawnie oraz systematycznie prowadzonej książeczce nowy lekarz odnajdzie wszystkie niezbędne informacje.

Co zawiera książeczka zdrowia kota

Dane identyfikacyjne kota

Najczęściej jest to jedna strona zaraz na początku książeczki. Należy wpisać tam m.in. imię kota, datę urodzenia, płeć, rasę, kolor i typ sierści czy znaki szczególne (np. brak jednej łapki lub rożne kolory oczu). Jeżeli kot jest w jakiś sposób oznakowany, wpisujemy nr chip lub tatuażu. Możemy tam wkleić zdjęcie naszego pupila.

Dane hodowcy i/lub właściciela

Bardzo ważna strona w książeczce. To tutaj przypisujemy siebie jako opiekuna zwierzęcia. Podajemy swoje imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe jak numer telefonu czy adres email. Ważne, aby dane były aktualne! Często na podstawie książeczki zakładane są karty w gabinetach, i np. nieaktualny numer telefonu może być kłopotliwy, jeśli lekarz zechce do nas zadzwonić z wynikami badań.

Jeżeli nasz kot pochodzi z hodowli, możemy uzupełnić w książeczce odpowiednie pola takie jak:
– adres hodowli, nazwa;
– numer telefonu czy adres strony www, adres email.

Szczepienia

Ten rozdział to kilka stron z tabelkami lub kwestionariuszami jakie wypełnia lekarz weterynarii. Przy każdym szczepieniu muszą być podane informacje:
-przeciwko jakiej chorobie jest szczepienie;
– kiedy zostało wykonane;
– kto je wykonał (podpis i pieczątka lekarza weterynarii)
– informacja o użytej szczepionce (najczęściej jest to naklejka z nazwą producenta i numerem seryjnym szczepionki).

Czasami lekarze weterynarii uzupełniają od razu kolejne rubryki np. ołówkiem, wpisując datę kolejnych szczepień.

Szczepienia jakie są spotykane w książeczkach zdrowia kota to:
– Zaświadczenie o szczepieniu kota przeciwko wściekliźnie;
– Szczepienia podstawowe przeciwko chorobom zakaźnym

Profilaktyka przeciwko pasożytom

To kolejne kilka stron książeczki zdrowia kota. Najczęściej są tam tabele, które uzupełnia lekarz weterynarii podając preparaty jakie zostały podane w ramach profilaktyki przeciwko kleszczom czy pchłom, oraz środki odrobaczające.

Pamiętajmy, że przed odrobaczeniem wykonujemy badanie kału w celu stwierdzenia inwazji pasożytów, określeniu gatunku pasożyta, i aby precyzyjniej dobrać środek odrobaczający! Nie odrobaczamy w ciemno!

Strony w tym rozdziale to:
– Odrobaczanie;
– Profilaktyka pchły-kleszcze

Pozostałe

Poza wyżej wymienionymi rozdziałami znajdziemy w książeczce zdrowia również inne, w zależności od wariantu książeczki:

Kontrola zębów – tutaj możemy wpisać informację o wymianie zębów przez kociątko, zabiegi usuwania kamienia lub ekstrakcji zębów;

Uczuleniareakcje alergiczne – dział uzupełniany o informacje w przypadkach wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Może to nastąpić po szczepieniu, narkozie lub innych lekach czy preparatach jak np. środki przeciwko pasożytom;

Dane dotyczące reprodukcji  i kontroli płodności – jeżeli nasza kota pochodzi z hodowli i jest kotką rozpłodową, uzupełniamy tutaj informację o rujach, ciążach i porodach. Warto wpisać tutaj daty pierwszej rujki, i kolejnych jeśli kicia z jakiś powodów nie została wykastrowana przed lub zaraz po pierwszej rui;

Porady/ leczenie /zabiegi –  bardzo ważna strona. To tutaj wpisuje lekarz weterynarii wszystkie zabiegi operacyjne jakie przeszedł kot np. kastrację.  Jeżeli kot jest z jakiegoś powodu hospitalizowany lub leczony, wtedy w tym rozdziale wpisuje lekarz podawane leki, wlewy, transfuzje;

Miejsce na dodatkowe notatki – kilka storn pustych, na których możesz zanotować terminy wizyt, sugerowane preparaty np. podnoszące odporność itd.

Teczka i kalendarz

Warto założyć dla kota teczkę lub segregator w celu archiwizacji danych medycznych. Nie wszystko możemy wpisać w książeczkę zdrowia. O ile np. możemy wpisać zabieg sanacji jamy ustnej, tak już RTG stomatologicznego, opisu czy wytycznych po zabiegu po prostu nie zmieścimy w książeczce. Dlatego warto założyć małe kocie archiwum medyczne.

W teczce możemy zbierać wyniki badań kontrolnych, RTG z opisami, USG z opisami. Taka teczka jest bardzo przydatna, kiedy u kota pojawi się jakaś ciężka do zdiagnozowania przypadłość lub kiedy chcemy zmienić lekarza prowadzącego. Warto wtedy zabrać taką teczkę z dotychczasowymi badaniami, aby nowy lekarz mógł się lepiej zapoznać ze stanem zdrowia kota, przeanalizować dotychczas stosowane preparaty, leki czy wykonane zabiegi.

Kalendarz to kolejna sugerowana przeze mnie skarbnica wiedzy o kocie. Warto założyć kotu kalendarz lub wpisywać ważne informacje w swój planer. Czasami lekarze wydają na kartkach daty kolejnych szczepień, ale kartkę łatwo zgubić. Czasami doktorzy wpisują w książeczki zdrowia kota  daty kolejnej wizyty profilaktycznej, ale kto do nich zagląda regularnie? Dlatego warto wpisywać w swój kalendarz terminy wizyt kota na zabiegi profilaktyczne, datę ostatniego przycięcia pazurków czy badań kontrolnych.

Kiedy zbliża się termin odrobaczania kota, możemy już kilka dni wcześniej wpisywać w kalendarz rozpoczęcie zbierania próbek kału do badań.

Prowadzenie domowego archiwum zdrowia kota jest szczególnie istotne, kiedy mamy kota z chorobami przewlekłymi. Warto dbać o to, aby każda nowa wizyta u lekarza specjalisty zakończyła się wydaniem opisu, zaleceń itp. w formie papierowej, którą możemy dołączyć do kociej teczki medycznej. Taka teczka to bardzo ważna rzecz w momencie, kiedy nasz kot z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, trafi na nocny dyżur.

Pamiętaj!!!

Na każdą wizytę w gabinecie zabieraj ze sobą książeczkę zdrowia kota i dbaj o jej regularne uzupełnianie przez lekarza weterynarii!

Załóż teczkę lub segregator i archiwizuj każde wyniki badań kota!

Przechowuj książeczkę zdrowia w miejscu łatwo dostępnym na wypadek nagłego wyjazdu z kotem do kliniki!

tech.wet. Małgorzata Kasiak
Podziel się: